Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 Δήλωση Ιδιωτικότητας 
Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας (περιλαμβανομένης της Πολιτικής των Cookies). Αν δε συμφωνείτε με αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ή την Πολιτική της για τα Cookies, σας παρακαλούμε  να μη χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.
Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.). 
Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. 
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως τροποποιημένος ισχύει κάθε φορά.
Αν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτηση σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε Επικοινωνήστε Μαζί Μας.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιο λόγο:
Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα www.pasdecoq.gr, δε σας ζητούμε να παράσχετε καμία πληροφορία. Αν όμως επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρουμε, μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε κάποιες προσωπικές και/ή δημογραφικές πληροφορίες. Ως προσωπικές πληροφορίες, όπως ο όρος χρησιμοποιείται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας, θεωρούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά ή για να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας διαδικτυακά ή μη.
Α) Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας, δηλαδή αν μας την παράσχετε συνειδητά, μέσω κάποιας από τις διαδικτυακές φόρμες:
Α.i.         Εγγραφή στην Ιστοσελίδα
Α.ii.        Δήλωση συμμετοχής για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter)
Α.iii.       Διαγωνισμοί ή άλλες προωθητικές ενέργειες
Α.iv.       Έρευνες και δημοσκοπήσεις
Α.v.        Πίνακες μηνυμάτων και άλλες διαδραστικές ενέργειες
Α.vi.       Αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
Α.vii.      Κριτική, ερωτήσεις ή σχόλια μέσω της φόρμας Επικοινωνίας 
Α.viii.     Πληροφορίες που υποβάλλονται στην εταιρία (π.χ. βιογραφικά σημειώματα, ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης κλπ.)˙ 
Β) Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε είναι:
Β.i.          Προκαθορισμένα δεδομένα κατά την εγγραφή σας ως μέλους, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό μέλους. Από τα δεδομένα αυτά, όσα είναι προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν επιλογής σας κατά την ελεύθερη βούλησή σας.
Β.ii.                Την διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας σε περίπτωση που εγγραφείτε στη λίστα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία/newsletters από την εταιρεία μας (χωρίς απαραίτητα να εγγραφείτε και ως μέλος μας).
Β.iii.        Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κάθε φορά αγοραπωλησίας σας, όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής.
Β.iv.       Το βιογραφικό σας σημείωμα και όσες πληροφορίες αυτό περιέχει, κατόπιν αποστολής του από εσάς προς εμάς.
Β.v.               Τέλος δεδομένα επικοινωνιών όπως τη διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή/και για την διενέργεια αγορών, τα οποία διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει ο νόμος για επιχειρήσεις όπως η δική μας. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)
Γ) Οι λόγοι για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:
Γ.i.          για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).
Γ.ii.                για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
Γ.iii.        για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα μετά από συγκατάθεσή τους.
Γ.iv.               για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
Γ.v.                για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.
Γ.vi.        για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.

Συγκατάθεση και Δικαιώματα των χρηστών
Μας παρέχετε τη Συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με τους παρακάτω τρόπους:
Με την πλοήγησή την εγγραφή ως μέλους, με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από την Ιστοσελίδα ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται στο ανωτέρω.
Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από την ιστοσελίδα μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας:
Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) των ειδοποιήσεων του για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
Να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία/newsletters για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται από την εταιρία μας. Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε με το να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» σε οποιαδήποτε επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή επικοινωνώντας μαζί μας.
Η PAS DE COQ. δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών τα οποία χρησιμοποιούνται από on line παρόχους πληρωμών όπως π.χ. το PayPal.
Σε περίπτωση γνωστοποίησης των στοιχείων σας, μόνο προς τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας που έχουν πρόσβαση σε όποιες πληροφορίες των συναλλαγών σας είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας, (πληροφοριών πιστωτική κάρτας ή Online πάροχο πληρωμών PayPal) συναινείτε ότι θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία για τη διεκπεραίωση της τηλεφωνικής παραγγελίας. Για τις δε επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές κάρτες των μελών ή προς λογαριασμούς σε Online παρόχο πληρωμών PayPal, υπεύθυνοι για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εκδότρια και λήπτρια) ή ο τρίτος on line πάροχος πληρωμών όπως π.χ. το PayPal.
Η PAS DE COQ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις ενέργειες επί των προσωπικών σας δεδομένων ιστοσελίδων τρίτων μερών από τις οποίες συνδεθήκατε ή αποκτήσατε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Ιστοσελίδα έχουν τα εξής δικαιώματα:
Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή μας.
Το δικαίωμα πληροφόρησής τους για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.


Διασφάλιση και προστασία προσωπικών δεδομένων
Η PAS DE COQ  λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Η προσπάθειά μας αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς όμως απαραιτήτως να περιορίζεται σε αυτά: (i) αποθήκευση των προσωπικών σας πληροφοριών σε ασφαλή λειτουργικά περιβάλλοντα, μη διαθέσιμα στο κοινό και προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της PAS DE COQ . 
Εάν δοθεί στο χρήστη ένα όνομα και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνεί ότι θα τα φυλάξει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί να (i) ενημερώσει την PAS DE COQ αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Επικοινωνία, Newsletters, Έρευνες
Εάν έχετε πραγματοποιήσει αγορά από την Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται κατά καιρούς να λαμβάνετε ενημερώσεις με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία/newsletters) για τα τελευταία προϊόντα μας, νέα από τις δραστηριότητες της Εταιρείας (όπως διαγωνισμοί, νικητές, κ.λπ.), καθώς και ειδικές προσφορές μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), SMS, γραπτών επιστολών και δια τηλεφώνου. Για τις ανωτέρω ενέργειες μάρκετινγκ το  μέλος συμφωνεί ότι η PAS DE COQ θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις ή άλλες επικοινωνιακές κινήσεις και/ή υπηρεσίες παρακαλούμε μη δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες επικοινωνιακές κινήσεις ή υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγραφής.
Όλα τα μέλη της PAS DE COQ  μπορούν να άρουν τη συναίνεσή τους από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους και να επιλέξουν να μη λαμβάνουν επικοινωνίες για λόγους μάρκετινγκ (ενημερωτικά δελτία/newsletters), να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής»/“unsubscribe from this list” σε οποιαδήποτε επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε για στατιστικούς λόγους ή προκειμένου να  βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην Iστοσελίδα μας:
 Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την Ιστοσελίδα, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).
Πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγματοποιήσατε με εμάς στην ή σχετικά με την παρούσα Ιστοσελίδα
 Η PAS DE COQ συλλέγει και επεξεργάζεται αυτού του είδους τις πληροφορίες, καθώς και αυτές που προκύπτουν από τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα, για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους χρήστες της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Παιδιά
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του www.pasdecoq.gr, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη. 
Η  PASDECOQ  αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

Άρνηση παροχής προσωπικών πληροφοριών και διαγραφή από μέλος της Ιστοσελίδας
Έχετε πάντα την επιλογή να μη μοιραστείτε καμία προσωπική σας πληροφορία μαζί μας. Αν ωστόσο επιλέξετε να το κάνετε, θα περιοριστείτε στις δραστηριότητες και ενέργειες τις οποίες είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε.
Αν επιλέξετε να μην υποβάλετε καμία προσωπική πληροφορία όταν σας ζητείται, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάποιες δραστηριότητες και προσωποποιημένες ενέργειες της PAS DE COQ και ίσως περιορίσετε τις υπηρεσίες και τις ειδικές προσφορές που μπορούμε να σας παράσχουμε. Για παράδειγμα, αν αρνηθείτε να μοιραστείτε τη διεύθυνση του e-mail σας, δε θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε κανένα ενημερωτικό δελτίο μας με προσφορές νέα ή συμβουλές. Ωστόσο, για να περιηγηθείτε απλώς στην Ιστοσελίδα μας και να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας, δε χρειάζεται να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε από μέλος από την Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία». Εφόσον διαγραφείτε από μέλος μας, θα διαγράψουμε και τα όποια προσωπικά δεδομένα μας έχετε παραχωρήσει μέχρι τη διαγραφή σας ως μέλος της PAS DE COQ.  Κατ’ εξαίρεση συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και μετά τη λήξη της συμμετοχής σας στη PAS DE COQ  για τη διαμόρφωση των στατιστικών στοιχείων της Ιστοσελίδας μας (αφού πρώτα έχουν καταστεί ανώνυμα) καθώς και σε περίπτωση εκκρεμούς παραγγελίας, οικονομικής ή άλλης εκκρεμότητας μεταξύ της εταιρίας μας και εσάς και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τακτοποίησή/ικανοποίησή της.
 
Σύνδεσμοι με τρίτους διαδικτυακούς τόπους
Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει σε εταιρείες ή πρόσωπα πέραν της PAS DE COQ  και οι οποίες παρέχονται για την διευκόλυνσή σας. Η παροχή αυτών των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων από εμάς δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, χορηγία, υποστήριξη, ή/και σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών ή των περιεχομένων που περιλαμβάνουν και διαχειρίζονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές. Αυτές οι Ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη των άλλων ιστοσελίδων, του υλικού, των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ούτε εγγυούμαστε την ορθή ή νόμιμη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από αυτές. 
Η πρόσβαση σε όποιο δικτυακό τόπο τρίτων γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη και ως εκ τούτου η PAS DE COQ δεν θα φέρει καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτές τις ιστοσελίδες ή/και του περιεχόμενου τους, ή για οποιαδήποτε ζημία, ή απώλεια που προκαλείται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά, χρήση ή εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά, ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου δικτυακού τόπου τρίτων.
 
Πνευματική Ιδιοκτησία
Αυτός ο ιστοχώρος αποτελεί την επίσημη Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα των προϊόντων PAS DE COQ  στην Ελλάδα αλλά και Παγκόσμια.
 
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PAS DE COQ  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρίας PAS DE COQ, εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.
 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της PAS DE COQ, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. 
Τα λογότυπα των εταιριών είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Cookies
Τι είναι τα Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία, ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου.
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς.  Δε χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, ενδέχεται ωστόσο να συνδέσουμε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα Cookie με προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς με άλλα μέσα (π.χ. γενική εγγραφή στην Ιστοσελίδα).
Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται;
Όταν επισκέπτεσθε την παρούσα Ιστοσελίδα, γίνεται χρήση των παρακάτω ειδών Cookies.
Α.Απαραίτητα Cookies
Πρόκειται για Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς τα cookies αυτά, ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Ακολούθως, δεν ζητούμε την ειδική συγκατάθεσή σας για τα Cookies αυτά. 
Β.Δικά μας Cookies
Πρόκειται για Cookies που εγκαθίστανται και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον παρόντα ιστότοπο.
Γ.Cookies Τρίτου
Πρόκειται για Cookies που εγκαθίστανται από τρίτα μέρη, τους οποίους χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες (για παράδειγμα, ανάλυση στοιχείων ή διαφήμιση του ιστότοπου).
 
Ασφάλεια
H Ιστοσελίδα www.pasdecoq.gr  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, και τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και οι συναλλαγές σας, είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες.
  Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Προτείνεται η χρησιμοποίηση "ισχυρών" κωδικών (αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς) καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών (πχ. ημερομηνία γέννησης κ.τ.λ).
Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το www.pasdecoq.gr  καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.